Jegyzői Kollégium szolnoki ülés II. ülésnap

Elnök
Dr. Szekeres Antal
Debrecen MJV címzetes főjegyzője
 

Tagok

Bizottság: 
Időpont: 
2017. május 10. (szerda) 9:00
Helyszín: 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Cím: 
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

 

II. ülésnap

Az ülést vezeti:                                  

Dr. Szekeres Antal, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzője, az MJVSZ Jegyzői Kollégium elnöke                                              

09.00 – 09.40 óra

4. sz. napirendi pont

Tájékoztatás a közbeszerzési eljárásokat szabályozó jogszabályi környezet változásairól

Felkért előadó:

Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Meghívott konzulens:

Bernáthné Dr. Paróczai Bernadett, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Osztályvezetője, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó, Közbeszerzési Hatóság - MJVSZ delegáltja                          

Konzultáció

09.40 - 10.20 óra

5. sz. napirendi pont

Az épített környezet alakításáról szóló törvény, valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet módosításából adódó feladatok, valamint az építésügyi hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok áttekintése: településképi szabályok változása, településképi arculati kézikönyv bevezetése

Felkért előadók:

Füleky Zsolt, Miniszterelnökség, Építészeti és építésügyi helyettes államtitkára

Kolossa József DLA, Miniszterelnökség Területrendezési és Településügyi Főosztályvezetője

Konzultáció

10.20 - 11.00 óra

6. sz. napirendi pont

Köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályozás felülvizsgálatának kérdései, az illetményrendszer áttekintése

Felkért előadó:

Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár, Belügyminisztérium

Konzultáció

11.00-11.30 óra                 

Egyebek

11.30 óra                             

Zárszó

11.45 óra                             

Sajtótájékoztató

11.45 óra                             

Állófogadás